กิจกรรมล่าสุด
สัมมนา California Assembly Bill 5 (AB5 )

กิจกรรมCalifornia Assembly Bill 5 (AB5 )

จัดสัมมนา California Assembly Bill 5 (AB5 )

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2021 

สถานที่ : Hollywood Seventh-day Adventish Church 1711 N Van Ness Ave. Los Angeles, CA 90028 

 

(รอบเช้า) เวลา 9:00 am.-12:00 pm.

- AB.5 เป็นกฎหมายบังคับการจ้างงานแบบ Payrolls 

- งาน/อาชีพ/ธุรกิจที่ตัองจ้างเป็น Payrolls? 

-ข้อเท็จจริงที่ธุรกิจจ้าง Massage Therapist เป็น Independent Contractor ได้หรือไม่?

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Payrolls จาก California Employment Development Department (EDD) 

ล่ามแปล โดยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนวดไทยฯ คุณคิด ฉัตรประภาชัย 

 

(รอบบ่าย) เวลา 01:00-04:00 pm. 

- การปรับเปลี่ยนธุรกิจนวดและสปาเข้าระบบ Payrolls ทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง? 

- เคสธุรกิจถูกตรวจสอบภาษี(Tax audit)

โดยผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านภาษี(Enrolled Agent)

- การปรับเปลี่ยนธุรกิจนวดและสปาให้เป็นแบบห้องเช่า โดยผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจแบบบริการห้องเช่าสำหรับ Independent Contractor 

 

**สมาชิกสมาคมนวดไทยฯ เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!(พร้อมอาหารเที่ยง)

ช่องทางลงทะเบียน

 

*หมายเหตุ ผู้เข้าสัมมนาจะต้องแสดงบัตรหรือหลักฐานการรับวัคซีน COVID-19 ครบถ้วนแล้ว หากท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนยังไม่ครบโดสในวันสัมมนา ท่านสามารถแสดงผลการตรวจ COVID-19 Test - Negative ไม่เกิน 72 ชั่วโมงในวันสัมมนา และจะปฎิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่สัมมนา