รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาคม จะนำไปเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้การศึกษาและสนับสนุนสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถดูรายได้และรายจ่ายท้งหมดของสมาคมได้ ที่นี่

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff