ขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนสปาและผู้สนับสนุน ท่านสามารถบริจาคเงินแก่สมาคมได้ที่นี่