การสมัครไลเซ่นนวด

1. สมัครออนไลน์ที่ https://www.camtc.org/massage-professionals/applicants-for-certification/

2. สมัครโดยใช้เอกสาร แต่จะล่าช้ากว่าการสมัครแบบออนไลน์
   2.1) เอกสารอธิบายการสมัคร
   2.2) เอกสารสมัครไลเซ่นนวด
   2.3) เอกสารเพิ่มเติม

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff