คำถามเกี่ยวกับอาชีพหมอนวด และการทำไลเซ่นของแคลิฟอร์เนีย

คำถามเกี่ยวกับการขอไลเซ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำถามเกี่ยวกับร้านนวด

คำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตนวด จะต้องได้รับข้อมูลจากฝ่ายใดและขั้นตอนเป็นอย่างไร รวมถึงจะทำอย่างไรเมื่อถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คำถามเกี่ยวกับสมาคม

ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับสมาคม กิจกรรม การดำเนินงาน สมาชิกและระเบียบข้อกำหนดของสมาคม

Please reload

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff