top of page

ทำลายนิ้วมือ

CAMTC สด SCAN ลายพิมพ์คำแนะนำ

ผู้สมัครทุกคนสำหรับการรับรอง CAMTC ในอาชีพของการนวดบำบัดจะต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อแคลิฟอร์เนียกรมยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ผ่านกระบวนการสแกนสด

การประมวลผลก่อนหน้านี้บัตรลายนิ้วมือหรือสำเนาแสดงผลลายนิ้วมือไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้สมัครที่ได้รับการพิมพ์ลายนิ้วมือผ่านทางเวสแกนโดยหน่วยงานอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ จะต้องสดสแกนลายนิ้วมืออีกครั้งเพื่อที่จะให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่จำเป็นโดย CAMTC

ลายนิ้วมือสแกนสดจะต้องดำเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ค่าธรรมเนียมลายนิ้วมือ
กระทรวงยุติธรรมและเอฟบีไอค่าธรรมเนียมการประมวลผลลายนิ้วมือที่จัดตั้งขึ้นโดย DOJ และเอฟบีไอตามลำดับและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานเหล่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าบริการการประมวลผลยังเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้ขายสแกนสด รวมทั่วไปสำหรับค่าธรรมเนียมการประมวลผลลายนิ้วมือที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง CAMTC จะอยู่ในช่วงระหว่าง $ 70 ถึง $ 90 และอาจจะถูกทำลายลงดังนี้

DOJ FINGERPRINT ประมวลผลค่าธรรมเนียม $ 32.00
เอฟบีไอ FINGERPRINT ประมวลผลค่าธรรมเนียม $ 19.00
สด SCAN ผู้ขายค่าธรรมเนียม $ 19 - $ 39
ท้องถิ่นผู้ขายสแกนสดจะแจ้งให้คุณทราบวิธีการได้รับการยอมรับการชำระเงิน

กระบวนการสดสแกนลายนิ้วมือ
ผู้สมัครทุกคนสำหรับการรับรอง CAMTC ต้องเสร็จสมบูรณ์และส่งก่อนมีประชากรนวดบำบัด "ขอแบบฟอร์มสดสแกนบริการ"

1. ตรวจสอง (2) สำเนาของรูปแบบการนวดบำบัด

2. เลือกท้องถิ่นผู้ขายสแกนสดจากรายการ DOJ

ลายนิ้วมือสแกนสดสามารถรับได้ที่ตำรวจและนายอำเภอท้องที่สถานีและอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติสถานที่สแกนสด หมายเหตุ: ตำรวจและนายอำเภอสถานีอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้นในการรักษารอยนิ้วมือชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดด้วยสันเขาบางหรือสวมใส่ในพื้นที่รูปแบบ

3. ใช้เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบเดิมของคุณสดสแกนขอและสำเนาที่สองของคุณไปยังผู้ขายสดสแกนที่คุณเลือก

4. นำใบอนุญาตขับรถของคุณและ / หรือรูปแบบอื่น ๆ ของภาพถ่ายบัตรประจำตัวกับคุณ (หนังสือเดินทาง ID ทหาร ฯลฯ )

5. ให้ค่าธรรมเนียมสด Scan เพื่อสดสแกน Operator (คาดว่าจะจ่ายระหว่าง $ 70 ถึง $ 90)

6. เมื่อมีรอยนิ้วมือของคุณได้รับการสแกนผู้ประกอบการสแกนสดจะเสร็จสิ้นส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์มคำขอสแกนสดของคุณและจะทำให้รูปแบบเดิม

7. สำเนาแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์สำหรับการบันทึกของคุณ ส่งสำเนาเสร็จสิ้นการอื่น ๆ ของสดสแกนแบบฟอร์มคำขอเพื่อ CAMTC คุณสามารถแฟกซ์ 916-669-5337 หรืออีเมลไปยัง CAMTC 1 ศาลากลางห้างสรรพสินค้า - สวีท 800, Sacramento, CA 95814

 

ฉันจะดำเนินการถ่ายทอดสดการสแกนแบบฟอร์มการขอ?
CAMTC สดแบบฟอร์มคำขอสแกนของคุณได้รับก่อนมีประชากรที่มีข้อมูลระบุ CAMTC ที่จำเป็นโดย DOJ ส่วนเดียวที่คุณต้องดำเนินการเป็นส่วน "ข้อมูลผู้สมัคร" ของแบบฟอร์ม

กรุณาดูแลทราบต่อไปนี้ที่คุณเสร็จสิ้นส่วน "ข้อมูลผู้สมัคร" ของแบบฟอร์มคำขอสแกนสดของคุณ:

ชื่อของคุณในแบบฟอร์มคำขอการถ่ายทอดสดการสแกนจะต้องเหมือนกันกับชื่อที่คุณให้ไว้ในใบสมัครของคุณเพื่อ CAMTC
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลที่รวดเร็วและถูกต้องโปรดพิมพ์อ่านง่ายในขณะที่คุณกรอกข้อมูลในส่วน "ข้อมูลผู้สมัคร" ของสดแบบฟอร์มคำขอสแกน

 

เมื่อจะ CAMTC ได้รับผลการสแกนของฉันชีวิตจาก DOJ / เอฟบีไอ?
กระทรวงยุติธรรมสามารถในการประมวลผลสูงถึง 95% ของสดสแกนลายนิ้วมือส่งผู้สมัครในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหรือน้อยกว่า ข้อมูลจากเอฟบีไอสามารถใช้เวลานานมาก

ในการประมวลผล. ลายนิ้วมือจะถูกปฏิเสธในโอกาสเนื่องจากลายนิ้วมือของผู้สมัครที่มีลักษณะที่มีความยากในการจับภาพในกระบวนการสแกนสด ถ้าลายนิ้วมือของคุณจะถูกปฏิเสธโดย DOJ / เอฟบีไอ CAMTC จะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะตีพิมพ์ใหม่

โปรดทราบว่า CAMTC อย่างชัดแจ้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับการรับรอง CAMTC ของคุณในวันที่เฉพาะเจาะจงหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากองค์ประกอบของกระบวนการรับรองที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ CAMTC ที่ องค์ประกอบดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะใบเสร็จรับเงินของใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนได้รับข้อมูลเสริม (ถ้ามี) และใบเสร็จรับเงินของผลลายนิ้วมือจากโปรแกรม DOJ และเอฟบีไอและขั้นตอนการรับรองสำหรับมืออาชีพด้านการนวดในรัฐแคลิฟอร์เนียและข้อเสนอแนะและการสนับสนุนของคุณคือ การชื่นชมอย่างมาก

bottom of page