กิจกรรมครั้งที่1: ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งแรก วันที่ 28 กันยายน 2559

13913874_839626609502249_7601318541635725836_o
Nuadthai first meeting

Los Angeles CA United States

©2021 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff