ยินดีต้อนรับทุกท่าน

" สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมมาจากรายได้ของการสมัครสมาชิก การสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และการบริจาคเป็นหลัก สมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนทุกท่านสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ให้ยั่งยืนต่อไป"

ขอบคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ดิศพงษ์ มงคล

นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

At Nuad Thai and Spa Association of America we’re raising funds and promoting initiatives to serve the people who need support most. We believe in taking action with urgency in order to raise public awareness about the most pressing issues of today’s massage and spa' regulations and policies. Please join us by supporting our effective events and policies that are bound to make a measurable improvement in our Thai spa's community in the United States of America.
 

มาสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน

เรียนเพื่อนสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ และเพื่อนสปาทุกท่านทราบค่ะ 

 

เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมนวดไทยฯ 

 

เนื่องจากสิทธิประโยชน์ในเรื่องประกันชีวิตที่ทางสมาคมฯ ได้ทำไว้กับบริษัททิพยประกันภัยฯ จะหมดสัญญาลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ และสถานภาพของสมาชิกฯ ทุกท่านก็จะหมดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเช่นกัน

 

ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมนวดไทย ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาคกก.ทีมงานบริหารฯพยายามที่จะหาสิทธิประโยชน์โครงการสวัสดิการที่สามารถจะช่วยเหลือให้กับสมาชิกของสมาคมนวดไทยฯ ต่อไป โดยมีมติที่ประชุม ตามเอกสารแนบที่ส่งมานี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณาสละเวลาอ่าน เพื่อท่านจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงในการรับสิทธิของสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ

 

ขอบคุณค่ะ

Apimon 

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- รายงานสรุปผลการประชุม

- ผลความพอใจจากการประชุม

- วีดีโอจากการประชุม
- ฟังเสียงการประชุม

- สรุปผู้ดำเนินการประชุมและผู้
  เข้าร่วมประชุม

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff